Default

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã truy cập vào website của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Thông qua website này, VPBank mong rằng quý khách sẽ tiếp cận được đầy đủ những thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình và hoạt động của VPBank. Bên cạnh đó, VPBank cũng sẽ thu thập một số thông tin về Quý khách để phục vụ cho việc quản lý và điều hành website trên cơ sở quy định của pháp luật. Quý khách truy cập vào website của VPBank (đương nhiên) đồng ý với các điều khoản dưới đây. Cụ thể:

Nguyên tắc bảo mật

VPBank đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật theo các quy định của pháp luật.
Những thông tin VPBank yêu cầu Quý khách cung cấp chỉ để hiểu rõ hơn nhu cầu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của Quý khách.
VPBank sử dụng thông tin của Quý khách cho các mục đích quản trị, lập các thống kê về tình hình sử dụng website. Qua đó, VPBank sẽ có những điều chỉnh cần thiết để tăng hiệu quả và năng lực phục vụ của VPBank thông qua website này.
VPBank có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý khách đến các đơn vị thuộc VPBank hoặc các đại lý của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật cho phép.
Tất cả các đơn vị thuộc VPBank, các nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của Quý khách được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.

Hỗ trợ / tư vấn

Đăng ký tư vấn

Hỗ trợ trực tuyến hoặc liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline