Câu hỏi thường gặp

1. Tôi sẽ bị thu phí quản lý dư nợ khi nào?

Không thu phí quản lý dư nợ:

  • Vào tháng đầu tiên có sử dụng thẻ để chi tiêu mua sắm
  • Tổng số tiền chưa trả hết tại ngày sao kê <600.000đ

Thu phí quản lý dư nợ:

  • Bắt đầu từ tháng thứ 2 kể từ khi sử dụng thẻ để chi tiêu mua sắm khi mà tổng số tiền chưa trả hết tại ngày sao kê >= 600.000đ

Ví dụ: Ngày sao kê: 17 hàng tháng. Ngày 07/05, Quý khách dùng Thẻ để trả 8 triệu đồng tiền hàng trên Shopee. Ngày 07/07, Quý khách xài thêm 3 triệu đồng trả tiền mua sắm tại siêu thị. Lịch trả nợ sẽ như minh họa:

2. Tôi sẽ bị thu phí chậm thanh toán khi nào? Số tiền thu bao nhiêu?

FE CREDIT chỉ thu phí chậm thanh toán 200.000đ khi Quý khách vi phạm vào 1 trong các trường hợp dưới:

3. Ngày trả tiền hàng tháng là ngày nào?

Ngày trả tiền = Ngày sao kê + 15 ngày
Ví dụ: Ngày sao kê là ngày 17 hàng tháng